Sakralna umjetnost

U antologijska djela hrvatske sakralne umjetnosti spadaju slike Josipa Resteka: Krist (raspeće) , portret zagrebačkog kardinala Alojzija Stepinca (sedamdesete godine 20. st.) i četrnaest postaja Križnog puta  (akvarelirani drvorez). Ovo potonje djelo, u spomen na pojedine dijelove Kristove muke, ostvareno je slično tehnici oslikavanja vitraja. Koloristički primjeren Via crucis obiluje slikama  koje vjerno tumače Isusovu muku kroz likove i dogadaje bliske narodu. Okvir je realističan, iskaz vrlo jednostavan. Duhovna dimenzija je imanentna.

Bez Restekovog Križnog puta i portreta Stepinca naslikanog na tragu ekspresionizma nisu moguće stranice povijesti hrvatske sakralne umjetnosti.

Restekova umjetnost, iskazuje se danas, nije bila samo “kocka vedrine” nego i muka stvaranja, koju valja prepoznati čestitom obradom toga opusa.

Prof. Marina Baričević,
Homage à Josip Restek,
katalog retrospektivne izložbe u galeriji Klovićevi Dvori u Zagrebu,
2003.,
str. 9 – 10.