Zagreb

8 GRAPHICS
1965
Woodcut / paper

Cover size: 50.7 x 35.5 cm
Size of the sheet: 49.7 x 34.5 cm
Print run, 212 maps
Publisher: Izdavačko knjižarsko poduzeće Naprijed, Zagreb 1965

Inv br, JR-355 – 362
Galerija Klovićevi Dvori, Zagreb – Donacija gradu Zagrebu, 2003.