Josip Restek
Likovno-grafiča kultura

tabelarni pregled
Zagreb, 1976.